Beekenoord Westervoort

De afgelopen maanden is er achter de schermen veel gebeurd voor het project Beekenoord in Westervoort. Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over de belangrijkste zaken in de voortgang.

Goedkeuring wijziging bestemmingsplan

Van 5 november 2020 tot en met 16 december 2020 heeft het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen bij de gemeente. Op 8 maart 2021 lag de wijziging van het bestemmingsplan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad van Westervoort. We zijn blij te kunnen melden dat de gemeenteraad de herziening van het bestemmingsplan heeft vastgesteld. Dit betekent dat van 19 maart 2021 tot en met 29 april 2021 de tijd is om tegen het plan beroep in te stellen. Daarna is het bestemmingsplan van kracht en vragen we zo spoedig mogelijk de omgevingsvergunning aan.

Ontwerp

Samen met onze architect, Eco Architecten, hebben we de tijd ook goed benut om het ontwerp verder te verfijnen. We hebben de keuze gemaakt om de kelder te laten vervallen, hiermee krijgt het gebouw in het geheel een nog warmere uitstraling en zal het in de bouw ook voor minder overlast zorgen.

Het uitgangspunt voor het gebouw is duurzaamheid in gebruik en uitstraling. Door materiaalgebruik en installaties zal het gebouw duurzaam gerealiseerd worden.
Dit zal ook herkenbaar zijn op het eerste moment dat u het gebouw ziet door een fijne, warme uitstraling met natuurlijke materialen.

Inschrijven

We krijgen regelmatig de vraag of er al ingeschreven kan worden voor de huur van een appartement. Dit doet ons heel erg goed en dit maakt ons weer bewust waar voor we dit prachtige project gaan realiseren. Het moment dat er ingeschreven kan gaan worden komt steeds dichterbij. We verwachten in de volgende nieuwsbrief jullie hierover meer informatie te kunnen geven.

Vervolg

We houden u op de hoogte over het definitief ontwerp, de vergunningaanvraag en de mogelijkheid om in te schrijven voor een huurwoning.