Bestemmingsplan Wozoco Belfeld ter inzage

Op 10 januari hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo positief besloten op ons bestemmingsplan voor de Leijgraaf in Belfeld.

Het plan omvat een kleinschalige woonzorgvoorziening met 24 uurs zorg, geschikt voor 27 bewoners en 4 levensloopgeschikte woningen gelegen aan de Zandstraat.

Op 11 maart 2022 hebben we de omwonenden aan de Leijgraaf over het plan geïnformeerd. Daaruit kwam naar voren dat de omwonenden een voorkeur hadden voor een andere situering van de uitrit. In overleg is besloten de uitrit in het bestemmingsplan dan ook te verplaatsen naar de zijde van de Zandstraat.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage vanaf 17 januari tot en met 28 februari 2023. http://ruimtelijkeplannen.venlo.nl/RO_Online/2008/NL.IMRO.0983.BP202208WOZOCOLEIJ-ON01/index.html