Informatiebijeenkomst Leijgraaf Belfeld

Op 11 maart hebben wij een informatiebijeenkomst gehouden voor de direct omwonenden van het plan aan de Leijgraaf in Belfeld. In gemeenschapscentrum de Hamar in Belfeld is aan circa 30 bewoners een toelichting gegeven op het voorlopige schetsplan, de beoogde doelgroep en de procedure.

Het voorlopige schetsplan omvat een kleinschalige woonzorgvoorziening en 4 levensloopgeschikte woningen. Door Proteion is daarbij een toelichting gegeven op de beoogde doelgroep voor de woonzorgvoorziening. De levensloopgeschikte woningen worden waarschijnlijk betaalbare koopwoningen.

Goed om te zien dat de buurt met veel enthousiasme het plan heeft ontvangen en tevens suggesties aanreikt om het nog verder te verbeteren. Wij gaan hard aan het werk om dit voorlopige schetsplan verder uit te werken.