Over ons

Fintheim (letterlijk fijn huis) wil aan de verschillende woonwensen van mensen vorm geven. Wij zijn een jonge zelfstandige ontwikkelaar die zich met name richt op de realisatie van middenklasse huurappartementen en betaalbare koopappartementen en -woningen. De twee segmenten die de afgelopen jaren (veel) te weinig zijn gebouwd en waar veel behoefte aan is.

Naast betaalbaar wonen is er veel behoefte aan levensloopbestendig wonen. We bouwen dan ook veelal met het oog op de toekomst, kan een koper of huurder over een aantal jaren nog steeds in deze woning wonen? Door levensloopbestendig te bouwen zijn woningen echter voor alle doelgroepen bereikbaar, voor zowel starters als senioren.

Met het oog op de toekomst bouwen betekent ook oog voor het milieu. Onze woningen zijn duurzaam in realisatie en gebruik door te werken met circulaire materialen zoals bijvoorbeeld hout. We leggen de lat hoog want duurzaamheid is meer dan energiebesparing.

Tenslotte luisteren we goed naar de wensen van de gebruiker. We ontwerpen en ontwikkelen altijd door de gebruiker centraal te stellen. Zo willen we bijdragen aan het creëren van een fijn (t)huis. De omgeving, de woning, de indeling en de afwerking.

Zo maken we wijken sterker, aantrekkelijk en ontwikkelen we leefomgevingen en woningen die voelen als thuis.