Beekenoord Westervoort

In Westervoort hebben we op de kop van de wijk Beekenoord 20 levensloopbestendige huurappartementen ontwikkeld en gerealiseerd.

In november 2020 heeft hiervoor een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarin omwonenden geïnformeerd zijn. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en in maart 2021 heeft de gemeenteraad de herziening van het bestemmingsplan vastgesteld. Na de aanvraag omgevingsvergunning is er in mei 2022 een start gemaakt met de bouw.

De bouw is zeer voorspoedig verlopen en dat heeft geresulteerd in een fraaie oplevering van het gebouw in juni 2023 naar tevredenheid van gebruikers en eigenaar.