Beekenoord Westervoort

In Westervoort ontwikkelen we op de kop van de wijk Beekenoord 20 levensloopbestendige huurappartementen.

In november 2020 heeft hiervoor een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarin omwonenden geïnformeerd zijn. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en in maart 2021 heeft de gemeenteraad de herziening van het bestemmingsplan vastgesteld. Na de aanvraag omgevingsvergunning is er in mei 2022 een start gemaakt met de bouw.

De bouw loopt op planning en de verwachting is dat het gebouw in juni 2023 wordt opgeleverd.

De verkoop en/of verhuur start op korte termijn. Verkoop/verhuur en informatie via GABA Makelaardij 026-4435555 of via makelaardij@gaba.nl