Leijgraaf Belfeld

Aan de Leijgraaf in Belfeld heeft Fintheim Vastgoed een perceel van bijna 4.000 vierkante meter aangekocht. In overleg met de gemeente hebben wij hier momenteel een plan in voorbereiding met een kleinschalige woonzorgvoorziening en 4 levensloopbestendige woningen. Op 11 maart 2022 hebben we de omwonenden aan de Leijgraaf over het voorlopige schetsplan geïnformeerd. Daaruit kwam naar voren dat de omwonenden een voorkeur hebben voor een andere situering van de uitrit. In overleg is besloten de uitrit te verplaatsen naar de zijde van de Zandstraat.

Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en is in juli 2023 onherroepelijk geworden. Momenteel wordt aan het definitief ontwerp en de omgevingsvergunning gewerkt en het streven is om voor het eind van 2023 te starten met de bouw.