Leijgraaf Belfeld

Aan de Leijgraaf in Belfeld heeft Fintheim Vastgoed een perceel van bijna 4.000 vierkante meter aangekocht. In overleg met de gemeente hebben wij hier momenteel een plan in voorbereiding met een kleinschalige woonzorgvoorziening en 4 levensloopbestendige woningen. Op 11 maart 2022 hebben we de omwonenden aan de Leijgraaf over het voorlopige schetsplan geïnformeerd. Daaruit kwam naar voren dat de omwonenden een voorkeur hebben voor een andere situering van de uitrit. In overleg is besloten de uitrit te verplaatsen naar de zijde van de Zandstraat.

Momenteel zijn alle benodigde onderzoeken voor het bestemmingsplan afgerond en zal deze begin 2023 ter inzage worden gelegd.

Ondertussen is ook het schetsontwerp verder uitgewerkt naar een Voorlopig ontwerp. Hieronder enkele visuals daaruit.