Leijgraaf Belfeld

Aan de Leijgraaf in Belfeld heeft Fintheim Vastgoed een perceel van bijna 4.000 vierkante meter aangekocht. In overleg met de gemeente is hier een plan gemaakt met een kleinschalige woonzorgvoorziening en 4 levensloopbestendige woningen. Op 11 maart 2022 hebben we de omwonenden aan de Leijgraaf over het voorlopige schetsplan geïnformeerd. Daaruit kwam naar voren dat de omwonenden een voorkeur hebben voor een andere situering van de uitrit. In overleg is besloten de uitrit te verplaatsen naar de zijde van de Zandstraat.

Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en is in juli 2023 onherroepelijk geworden. In december 2023 zijn de vergunningen voor de woonzorgvoorziening en de levensloopbestendige woningen verleend. Het streven is om in het eerste kwartaal 2024 te starten met de bouw.