’t Lobke Helmond

In de Helmondse wijk Rijpelberg ontwikkelen wij samen met de gemeente Helmond een plan voor de voormalige tennisvereniging ’t Lobke met het achter gelegen oude voetbalveld. Het wordt een plan met verschillende typen woningen; starterswoningen, levensloopbestendige woningen en eengezinswoningen in een autoluw hof. Daarbij staat leven in een groene omgeving en duurzaamheid hoog in het vaandel.

De omwonenden zijn over de eerste planvorming geïnformeerd en de opmerkingen die daaruit voortkomen worden zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp.

Momenteel vinden diverse onderzoeken plaats om het bestemmingsplan te wijzigen. Daarna werkt Fintheim met haar partners Hoesbergen stedenbouw en Pauwert architectuur en in nauwe samenwerking met de gemeente Helmond het plan verder uit.